01_GOLDBAR.png
 

VIP Leads is een omvangrijk bestand van miljonairs en ‘overige welgestelden’ dat via datamodelling, analyse en profiling is samengesteld op basis van socio-demografische, persoonlijke, geografische en economische kenmerken.  

 
02_CORK_02.jpg
 

VIP Leads heeft de mogelijkheid miljonairs en de welgestelden in Nederland op individueel, of op huishoudniveau te traceren. Wij beschikken over privéadressen, bedrijfsadressen, telefoonnummers en e-mailadressen, welke kunnen worden ingezet voor verkoop- en direct-marketing activiteiten voor zeer exclusieve producten en diensten.

Er wordt bijgehouden welke producten en diensten door deze groepen interessant gevonden worden. De adressenbestanden worden met eigen geavanceerde validatietechnieken continue up-to-date gehouden. 

 
 
 

De VIP Leads bestanden zijn interessant voor bijvoorbeeld bancaire instellingen, vermogensbeheerders, charitatieve instellingen, kunstgalerieën, automotive en leisure.

Naast postadressen zijn er ook telefoonnummers en e-mailadressen beschikbaar. 

Er kunnen diverse extra kenmerken worden geleverd waaronder geografische, socio-demografische, criminaliteits-, auto- en bedrijfskenmerken.

 

 

Black Diamond

Zeer gefortuneerd

De belangrijkste eigenaren of vertegenwoordigers van (familie)kapitalen in Nederland op huishoudniveau, waaronder (oud-) bestuurders en commissarissen van ondernemingen. Het geschat vermogen bedraagt meer dan 10 miljoen euro.

Platinum

Gefortuneerd

Dit betreft de groep van miljonairs die minimaal een geschat vermogen hebben van meer dan 1 miljoen euro, bestaande uit banktegoeden, obligaties, aandelen, opties, ondernemingsvermogen en vastgoed exclusief eigen woning.

 

Gold

Zeer welgesteld

De zeer welgestelden vormen een aantrekkelijke grote groep die een geldelijk vermogen hebben van minder dan 1 miljoen euro maar inclusief de eigen woning een geschat vermogen bezitten tussen de 1 tot 2 miljoen euro en een grote financiële vrijheid kent. 

Silver

Welgesteld

Deze welgestelde groep bezit inclusief de eigen woning een vermogen van rond de 1 miljoen euro waarvan het woninggedeelte veelal een belangrijk deel van het vermogen is.

Bronze

Beginnend welgesteld

Een aankomende groep van gefortuneerde Nederlanders met een goed inkomen en een geschat vermogen van ca. 350.000 euro inclusief de eigen woning. Deze groep van potentiële miljonairs is veelal (nog) niet bekend en heel interessant.