07_CAVIAR_02.jpg
 

De adressen worden uitsluitend verhuurd voor eenmalig gebruik. Adressen worden alleen vrijgegeven voor campagnes die passen binnen de gedragscodes Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), wetgeving Bel-me-niet register, het privacyreglement en de kaders van de Nederlandse wetgeving. Telefoonnummers zijn alleen in combinatie met NAW-gegevens beschikbaar. De bestandseigenaar kan te allen tijde besluiten de opdracht te weigeren. Op alle aanbiedingen en opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.