07_CAVIAR_02.jpg

Miljonairs guller dan eerdere studies doen geloven.

Utrecht - Miljonairs zijn guller dan eerdere studies doen geloven. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek onder ruim zeshonderd miljonairs in Nederland. Zij namen deel aan een experiment waarin zij 100 euro konden weggeven, al dan niet in interactie met de ontvanger. Het is de eerste keer dat dit experiment werd uitgevoerd met echte miljonairs, die het geld ook daadwerkelijk weggaven. De resultaten van de studie zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Van de 100 euro die de miljonairs mochten weggeven aan mensen met een laag inkomen, gaf men gemiddeld 71,40 euro weg (waarvan 45,6 procent het totale bedrag weggaf). Uit een meta-analyse van ruim 100 vergelijkbare studies (de zgn. dictator game, uitgevoerd over de hele wereld, met bijv. studenten en CEO's) kwam naar voren dat de gemiddelde schenking flink lager was: 28,40 euro, waarbij slechts 5,4 procent de volle 100 euro weggaf. Miljonairs geven dus meer dan in andere dictator games. Dit gaat in tegen het beeld dat mensen vaak hebben van 'gierige rijken'. Ook het inkomen van de ontvanger maakt verschil: in het experiment was er ook een groep miljonairs die het geld kon schenken aan een andere miljonair. Zij gaven gemiddeld 49,61 euro weg.

Meer weten over miljonairs en hun geefgedrag? Vraag het VIP Leads. Wij hebben het geefgedrag van 1,5 miljoen personen in onze database in kaart gebracht en kunnen u op het spoor zetten van gulle gevers!